de hef advocaten westersingel rotterdam
kort en middelkoop westersingel rotterdam

Een hennepkwekerij op zolder, een goed idee?

Stel: je hebt schulden en je weet niet hoe je eruit moet komen. Een kennis stelt voor dat hij op jouw zolderkamer wat hennep kweekt. Je hoeft niets anders te doen dan af en toe de andere kant op kijken, hij regelt alles. Er staat een mooie vergoeding tegenover. Een goed idee, of toch niet?

-----------------------------------------------------------------------------------------

Strafrechtelijke vervolging

Veel mensen denken dat in Nederland heel veel mag als het om softdrugs gaat. Maar het kweken, bezitten, vervoeren, verkopen enzovoort van hennep is gewoon strafbaar – als het boven 5 plantjes uit gaat. Mensen met een kwekerij op hun zolderkamer worden hiervoor dus ook wel degelijk vervolgd en bestraft.

Dit geldt ook wanneer ze alleen maar de ruimte ter beschikking hebben gesteld. Tenminste, wanneer ze wisten, of in elk geval de kans op de koop toe hebben genomen, dat iemand een hennepkwekerij in die ruimte zou plaatsen. Over dit laatste valt in sommige zaken veel te discussiëren. Dit geldt vooral in situaties waarin de verdachte zelf niet in de woning of de schuur aanwezig was en geen mogelijkheden had om controle uit te oefenen op wat er zich afspeelde. Het is aan de advocaat om – aan de hand van de omstandigheden van het geval – te beargumenteren dat de verdachte zich niet heeft gerealiseerd dat de gebruiker een hennepkwekerij in de ruimte zou plaatsen.

Iemand die niets anders heeft gedaan dan een ruimte ter beschikking stellen, zal over het algemeen niet als ‘medepleger’, maar als ‘medeplichtige’ worden veroordeeld. De straf voor een medeplichtige ligt een stuk lager dan die voor een medepleger. Medeplichtigheid houdt in dat je alleen maar behulpzaam bent. Als medepleger werk je volledig samen met de eigenaar van de planten (of ben je zelf de eigenaar).

Ook als de hennep al is afgevoerd, kun je nog steeds gestraft worden. Dan moet er natuurlijk wel bewijs aanwezig zijn dat er een plantage is geweest, bijvoorbeeld doordat er nog bakken met plantenresten, filters etc. aanwezig zijn.

Ook het opslaan van spullen (lampen, bakken, filters etc.) die gebruikt kunnen worden voor een hennepplantage, is strafbaar (art. 11a Opiumwet). Dus zelfs als er (nog) geen hennep aanwezig is in je woning, kun je toch vervolgd worden. Wel geldt dat je het vermoeden moet hebben gehad dat de spullen voor de hennepteelt gebruikt zouden gaan worden.

Vaak is er bij hennepkwekerijen ook sprake van diefstal van elektriciteit. Dat is niet alleen gevaarlijk, maar ook strafbaar. De diefstal van elektriciteit wordt vaak als extra feit toegevoegd aan de tenlastelegging.

Er bestaat een lijst van standaardstraffen, die de rechters in dit soort zaken meestal opleggen. Dit worden de oriëntatiepunten genoemd. Belangrijke criteria voor de hoogte van de op te leggen straf in hennepzaken zijn het aantal planten, het aantal oogsten en de mate van professionaliteit. Bij diefstal van elektriciteit komt er nog een straf bovenop. Je kunt de oriëntatiepunten vinden op: https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/Orientatiepunten-en-afspraken-LOVS.pdf.

Het Openbaar Ministerie (OM) kan ook besluiten de zaak zelf af te doen door middel van een strafbeschikking. Veel mensen denken dan dat ze beter af zijn dan wanneer ze voor de rechter moeten komen. Bedenk wel dat je ook na het voldoen van de strafbeschikking een aantekening krijgt op je Justitiële Documentatie (je ‘strafblad’). Bovendien hanteert het OM over het algemeen hogere straffen dan de rechters doen. Alle reden dus om je goed te laten voorlichten door een advocaat.

Ontneming wederrechtelijk verkregen voordeel

In de strafrechtelijke procedure kan het OM ook een zogenaamde vordering ontneming wederrechtelijk verkregen voordeel indienen. Dit houdt in dat het geld, dat je zou hebben verdiend met de hennepplantage van je wordt teruggevorderd. Voor veel verdachten is dit een groter probleem dan de eigenlijke strafzaak. Het gaat namelijk vaak om hele forse bedragen en verdachten stellen meestal dat ze zulke bedragen helemaal niet verdiend hebben.

Het OM maakt voor de berekening van de opbrengst van de kwekerij gebruik van een rapport, dat bekend is geworden als het BOOM-rapport (BOOM bestaat niet meer en heet nu Functioneel Parket Afpakken). In dit rapport zijn standaard berekeningen opgenomen van de opbrengsten van hennepkwekerijen. Die berekeningen zijn vaak niet in overeenstemming met de werkelijke opbrengst. Het is aan de advocaat om hier iets aan te doen en te zorgen dat het ontnemingsbedrag (in elk geval) naar beneden wordt bijgesteld.

Andere problemen

Hiermee zijn je problemen helaas nog niet ten einde. Vaak krijg je ook nog te maken met een navordering van de netbeheerder, bijvoorbeeld Stedin, vanwege de diefstal van elektriciteit. In veel gevallen kiest de netbeheerder ervoor om een zogenaamde vordering benadeelde partij in te dienen in de strafzaak. Dit is een verzoek tot vergoeding van de schade, die is geleden door de diefstal. Voor (bv. ) Stedin is dit makkelijk, want het hoeft geen aparte procedure te starten. Daarbij kan zelfs onder bepaalde omstandigheden worden afgedwongen dat je in hechtenis wordt genomen bij niet betalen. Het is ook mogelijk dat de netbeheerder een losse civiele procedure start. Hiervoor kun je een advocaat in de arm nemen.

Als je in een huurhuis woont, loop je daarnaast nog de kans dat de verhuurder een procedure start tot beëindiging van de huurovereenkomst en ontruiming van de woning. Dan ben je dus ook nog je woning kwijt. En als klap op de vuurpijl kun je in de meeste gevallen ook vrijwel nergens anders meer huren. Dit komt omdat het bij de meeste verhuurders beleid is om geen huurovereenkomst te sluiten met mensen bij wie in hun vorige woning een hennepkwekerij is aangetroffen. Met hulp van een advocaat is hier in sommige gevallen nog wel iets aan te doen.

Over een ander groot probleem heeft mijn collega Quincy Kendall al eerder een blog geschreven: de burgemeester kan de woning sluiten op grond van art. 13b Opiumwet. Voor zo’n ‘burgemeesterssluiting’ hoeft geen sprake zijn van overlast of daadwerkelijke handel: alleen de aanwezigheid van hennep in de woning kan in sommige omstandigheden al genoeg zijn. Zelfs als er alleen nog maar materialen, bestemd voor een hennepplantage, aanwezig zijn en duidelijk is dat er wel hennep geteeld is, kan de burgemeester tot sluiting overgaan. Met hulp van een advocaat kun je hier actie tegen ondernemen.

Daarnaast maken we in sommige gevallen mee dat de gemeente een zogenaamde bestuurlijke boete oplegt. Dit heeft te maken met het feit dat je, door een hennepkwekerij te vestigen in woonruimte, deze woonruimte hebt onttrokken aan de oorspronkelijke bestemming. Voor zo’n onttrekking heb je een vergunning nodig, maar niemand vraagt natuurlijk een vergunning aan voor het plaatsen van een hennepkwekerij. De boetes kunnen oplopen tot duizenden euro’s. De gemeente kan bovendien de kosten van de verwijdering van de hennepplantage op de bewoner verhalen. Ook hier kan het om forse bedragen gaan.

Tot slot meldt zich vaak ook nog de uitkeringsinstantie (UWV, gemeente). Die stelt dan dat u ten onrechte een uitkering heeft ontvangen, omdat u inkomsten uit een andere bron heeft gehad, namelijk uit een hennepkwekerij. De uitkering zal dan van u teruggevorderd worden. Onderneem ook in dit geval actie en neem in een vroeg stadium contact op met een advocaat.

Belangrijk!

Mocht de kwekerij ontdekt worden en mocht je worden aangehouden: zeg niets totdat je met een advocaat hebt gesproken. Dus ook niet in het politiebusje of tegen de arrestantenwacht. Er bestaat niet zoiets als ‘off the record’. Alles wat je zegt, kan in het proces-verbaal terecht komen en tegen je gebruikt worden. Je hebt als je bent aangehouden altijd recht op zogenaamde consultatiebijstand voorafgaand aan het verhoor. Maak daar gebruik van, het is nog gratis ook. Je kunt aangeven dat je wilt worden bijgestaan door één van de advocaten van De Hef Advocaten.

Soms krijgen verdachten ook de kans om zich zelf te melden bij de politie. In sommige gevallen worden ze dan niet aangehouden. Dat klinkt prettig, maar dat betekent wel dat er geen recht bestaat op gratis bijstand van een advocaat. In dat geval is het sterk aan te raden om voordat je je meldt contact met ons op te nemen, zodat wij je kunnen adviseren.

Krijg je een strafbeschikking uitgereikt, neem dan ook direct contact op. Je hebt twee weken de tijd om – met onze hulp – verzet (bezwaar) in te stellen tegen deze strafbeschikking. Betaal niets, want dan kun je geen bezwaar meer maken.

Neem ook contact met ons op als je bericht krijgt van je verhuurder, de burgemeester, de uitkeringsinstantie of van de elektriciteitsleverancier. Wij zullen je een eerlijk advies geven en je zo goed mogelijk bijstaan in eventuele procedures.

Karen Kort

Advocaat