de hef advocaten westersingel rotterdam
kort en middelkoop westersingel rotterdam

Indexering Alimentatie 2018

Indexering alimentatie 2018: 1,5 % 

Alimentatiebedragen worden jaarlijks geïndexeerd op grond van artikel 1:402-a BW. Dit betekent dat de alimentatiebedragen mee stijgen met de gemiddelde loonstijging. Iedere alimentatiebetaler is wettelijk verplicht deze verhoging toe te passen. De Minister van Veiligheid en Justitie stelt het indexeringspercentage vast. Het percentage wordt gepubliceerd in de Staatscourant en de landelijke dagbladen. 

Per 1 januari 2018 stijgt de alimentatie met 1,5 %. 

Wanneer u als alimentatieplichtige of als alimentatiegerechtigde wilt weten wat dit betekent in uw situatie kunt u contact met ons opnemen.