de hef advocaten westersingel rotterdam
kort en middelkoop westersingel rotterdam

Nieuw Huwelijksvermogensrecht 2018

Nieuw Huwelijksvermogensrecht 

Per 1 januari 2018 is er een nieuw huwelijksvermogenrecht in werking getreden. Hiervoor was het zo dat je, als er geen huwelijkse voorwaarden zijn opgesteld, je automatisch in gemeenschap van goederen was getrouwd. Dit betekent op het moment dat je gaat scheiden alle bezittingen en schulden voor de helft moeten worden gedeeld. Ook de bezittingen en schulden die je voor je huwelijk al had worden daarin meegenomen. Er zijn wel een paar uitzonderingen te noemen, zoals bv. erfenissen en schenkingen wanneer dit anders is bepaald met een zogeheten uitsluitingsclausule. Ook kunnen er verknochte schulden of goederen zijn die niet in de gemeenschap vallen, zoals een studieschuld bij de DUO, die blijft aan de schuldenaar verknocht.

Het idee achter de nieuwe wet is dat in de huidige maatschappij mensen vaak langer samenwonen voor ze gaan trouwen en dat mensen vaker dan één keer trouwen. Het is de bedoeling dat de nieuwe wet meer aansluit bij deze tijd. Onder de nieuwe wet trouw je niet meer automatisch in gemeenschap van goederen, maar is er sprake van een beperkte gemeenschap van goederen.

Dit houdt in dat de bezittingen en schulden die een ieder had vóór het huwelijk, niet meer worden gedeeld wanneer het huwelijk eindigt door echtscheiding of overlijden. Ook erfenissen en schenkingen vallen er nu automatisch buiten, behalve als er bij testament of schenking een insluitingsclausule is opgesteld. Alles wat wordt opgebouwd (bezittingen en schulden) tijdens het huwelijk moet wel worden verdeeld bij echtscheiding. Er is dus straks niet meer één gemeenschappelijk vermogen dat verdeeld moet worden, maar er zijn 3 vermogens, 2 privé-vermogens die gescheiden blijven en 1 gemeenschappelijk vermogen dat verdeeld moet worden.

Hoewel het idee achter de wet begrijpelijk is, zitten er ook haken en ogen aan. In de Eerste Kamer was er maar een minimale meerderheid voor het wetsvoorstel, het is aangenomen met 38 voor en 37 tegen stemmen. De tegenstanders zijn bang voor rechtsonzekerheid bij de burgers en ze voorzien problemen in de uitvoering van de wet. Er zal namelijk een hele goede administratie bijgehouden moeten worden door beide partners om aan te tonen wat tot welk vermogen behoort en al dan niet verdeeld moet worden. Over het bijhouden van die administratie maken sommige deskundigen zich zorgen, ze verwachten dat daar in de praktijk niet veel van terecht komt.

De hoofdregel is duidelijk, maar er blijven zaken die wat complexer liggen. Namelijk alleen datgene wat voor 100% aan één van de echtelieden is toe te wijzen hoeft niet gedeeld te worden. Wat bv. samenwoners al gezamenlijk bezitten voor het huwelijk moet wel gedeeld worden. Nu is dat begrijpelijk voor zaken die 50/50% samen zijn aangeschaft, maar in de praktijk zullen er ook veel andere verhoudingen zijn. Bijvoorbeeld een stel dat voor het huwelijk samen een woning heeft gekocht in de verhouding 60-40, omdat de ene partner meer eigen geld heeft ingebracht. Zodra het ja-woord heeft geklonken veranderd deze verhouding toch naar een 50-50 gelijke eigendomsverhouding, zonder dat er wordt gecompenseerd. Wanneer je dergelijke vermogensverschuivingen wilt voorkomen is dan is het aan te raden huwelijkse voorwaarden op te stellen. Ook wanneer je gaat trouwen en je wilt dat er sprake is van een gehele gemeenschap van goederen dan moet dat bij huwelijkse voorwaarden worden opgesteld.  

Tot slot is nog van belang dat voor degenen die vóór 1 januari 2018 zijn gehuwd het oude stelsel blijft gelden. Voor verdere vragen kunt u altijd contact opnemen met ons kantoor.

Mevr. mr. J.J. Boelaars