de hef advocaten westersingel rotterdam
kort en middelkoop westersingel rotterdam

Straffen door de Officier van Justitie?

Advocaten kunnen er maar moeilijk aan wennen, maar in een aantal gevallen is de Officier van Justitie bevoegd straffen op te leggen. Iets dat nog niet zo lang geleden alleen aan de onafhankelijke rechter was toebedeeld, kan het Openbaar Ministerie (OM) nu dus ook. Het blijft een vreemd idee: de instantie die zich bezig houdt met opsporen en vervolgen, mag nu ook straffen.

Het gaat vaak om minder ernstige zaken van “first offenders”. De zaak kan dan snel worden afgewikkeld, wat veel mensen ook wel prettig vinden. Ze hoeven de gang naar de rechter niet te maken en ze kunnen bijvoorbeeld direct weer verder feesten op  het festival waar ze zo lang naar uit gezien hadden. Wel zonder de drugs, die bij ze in beslag is genomen, maar goed. En met wat minder geld op zak, want ze worden vaak gevraagd direct te betalen.

Niet iedereen realiseert zich wat de gevolgen kunnen zijn van zo’n strafbeschikking. Ze vergelijken het met het betalen van een gewone boete (ook wel transactie genoemd). Er is alleen wel een groot verschil tussen de strafbeschikking en de transactie.

Bij een transactie kun je ook verplicht worden iets te betalen of een werkstraf te doen, maar een transactie betekent alleen maar dat er afspraken zijn gemaakt ter voorkoming van een gang naar de rechter.

Dit terwijl de strafbeschikking echt een straf is en – heel belangrijk – dus ook inhoudt dat je schuldig bent bevonden aan een strafbaar feit. Dit betekent dat zo’n strafbeschikking ook op je Justitiële Documentatie (“strafblad”) terecht komt.

Bedenk wanneer je een strafbeschikking wordt voorgelegd in elk geval deze drie dingen:

  1. Een Officier van Justitie kijkt vaak anders tegen een zaak aan dan een rechter. Soms is het bewijs helemaal niet zo sterk en zou je door de rechter worden vrijgesproken. Ook zijn de richtlijnen die het OM hanteert bij de bepaling van de hoogte van de straf in veel gevallen strenger dan die van de strafrechters. En - ook niet onbelangrijk – de Officier van Justitie kan geen voorwaardelijke straf opleggen, terwijl de rechter dat wel kan.
  2. Je krijgt ook in geval van een strafbeschikking een “strafblad”, waar je later bij de aanvraag van een VOG last van kunt hebben. De gevolgen kunnen dus heel groot zijn.
  3. Alleen een advocaat staat volledig aan jouw kant en kan – na bestudering van het dossier en overleg met jou – een afgewogen advies geven. Tegenwoordig zijn ook bij veel evenementen advocaten aanwezig, die je kunnen adviseren. Ook als je vast zit op een politiebureau, is er tussen 7.00u en 20.00u altijd een advocaat beschikbaar met wie je (meestal een via een videoverbinding) kunt overleggen. Dit kan ook zin hebben als je schuld hebt bekend.

Je kunt nog wel onder een strafbeschikking uit; je kunt namelijk verzet instellen. Dat houdt in dat je bezwaar maakt tegen de strafbeschikking. De termijn hiervoor is 14 dagen. De Officier van Justitie beoordeelt het verzet en zal de zaak – tenzij hij het bij nader inzien met je eens is – doorsturen naar de rechter. Heel belangrijk: je kunt alleen verzet instellen als je nog niet aan de strafbeschikking hebt voldaan. Dus niet betalen!

Als bij de strafbeschikking een taakstraf is opgelegd en je bent het er niet mee eens, is het ook belangrijk dat je niet met de taakstraf start. Het OM kan geen vervangende hechtenis opleggen, zoals de rechter dat doet bij de oplegging van een taakstraf. Als je de taakstraf dus niet doet, zal de Officier van Justitie je dagvaarden om voor de rechter te verschijnen.

Karen Kort

Advocaat