de hef advocaten westersingel rotterdam
kort en middelkoop westersingel rotterdam

Corona maatregelen voor de verschillende rechtsgebieden

U vindt hier alleen informatie met betrekking tot de rechtsgebieden waarop wij werkzaam zijn. U vindt de informatie onder de link. De informatie op deze pagina wordt actueel gehouden. Als uw vragen heeft kunt u met ons contact opnemen op 010- 71 71 708 of per e-mail info@dehefadvocaten.nl

Bent u het niet eens met een boete die u is opgelegd omdat u de Corona-regels zou hebben overtreden? Neem contact met ons op, wij kunnen u helpen verzet in te stellen (bezwaar te maken) tegen deze beslissing. Denk er wel aan dat u niets betaalt voordat u met onze advocaten heeft gesproken.

Procedures

Op dit moment heeft de Raad voor Rechtspraak besloten dat er meer rechtszaken worden behandeld door de rechtbanken, gerechtshoven, Hoge Raad, Centrale Raad van Beroep en College Beroep Bedrijfsleven. Er is per rechtsgebied een lijst gemaakt van zaken, die worden behandeld. Rechtszaken die doorgang vinden worden schriftelijk of via een telefonische beeldverbinding behandeld. Er vindt geen mondelinge behandeling plaats, tenzij de rechter anders beslist. Vanaf 11 mei 2020 zullen er meer mondelinge behandelingen gaan plaatsvinden.

Nieuwe procedures kunnen wel worden gestart. Let op als er in uw zaak een termijn is voor het indienen van een verzoekschrift of verweerschrift of het instellen van beroep of hoger beroep.

Arbeidsrecht

De regering heeft diverse maatregelen getroffen die direct van invloed zijn op uw werk en uw werknemers. Hieronder vindt u nadere informatie over de maatregelen die zijn genomen/aangekondigd.

Werkgevers/ zzp-ers:

  • NOW (tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid) klik hier
  • Tijdelijke Ondersteuning Zelfstandig Ondernemers klik hier

Werknemer:

  • Ik ben werkzaam in een vitaal beroep klik hier
  • Thuiswerken klik hier
  • (verplichte) quarantaine en ziekmelding klik hier
  • Ontslag tijdens corona klik hier
  • Moet ik vakantiedagen inleveren en vakantie tijdens corona
    klik hier
  • oproepkracht, uitzendkracht, payroller klik hier

WW / WIA / ZW-uitkeringen of bijstandsuitkering Er zijn op dit moment geen maatregelen getroffen ten aanzien van de WW/WIA/ZW-uitkering. Als u een besluit ontvangt van het UWV en u bent het hier niet mee eens moet u tijdig bezwaar/beroep aantekenen. De bezwaar/beroepstermijn staat vermeldt in het besluit van het UWV.

Als u tussen de 18 en 27 jaar bent krijgt u normaal de eerste 4 weken geen bijstand (zoektermijn). De mogelijkheid wordt nu geboden om deze zoektermijn buiten toepassing te laten. Let wel het is geen recht. Het afwijken van de zoektermijn is mogelijk in de periode van 1 maart 2020 tot 1 juni 2020. Bent u zzp-er en wilt u een beroep doen op inkomensondersteuning kijk dan onder arbeidsrecht voor de regeling of op de website van de gemeente waar u woonachtig bent.

Huurrecht

De minister heeft aangekondigd te komen met een spoedwet ten aanzien van tijdelijke huurcontracten. Daarnaast is er een afspraak gemaakt om niet over te gaan tot huisuitzettingen tijdens deze crisis, tenzij er sprake is van ernstige woonoverlast of criminaliteit. Let wel deze afspraak is gemaakt met partijen die voor 80% de huurmarkt dekken (https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-binnenlandse-zaken-en-koninkrijksrelaties/nieuws/2020/03/26/geen-huisuitzettingen-en-verlenging-tijdelijke-huurcontracten). 

Strafrecht

Er vinden weer zittingen plaats in het strafrecht. De zittingszalen zijn aangepast op de RIVM richtlijnen. Publiek is alleen toegestaan wanneer het vooraf is aangemeld. In sommige zaken worden de verdachten door middel van een videoverbinding gehoord. Voor meer informatie klik hier

Personen- en Familierecht

De rechtbanken en gerechtshoven zijn weer open en er worden weer zaken op zitting behandeld. Gelet op de corona maatregelen zijn dit wel een stuk minder zittingen dan eerst. De wachttijd voor een zaak op zitting komt kan nu langer zijn dan gebruikelijk. Urgente zaken zoals verzoeken tot spoed machtiging, uithuisplaatsing en zeer spoedeisende voorlopige voorzieningen in familierecht procedures worden wel met voorrang behandeld. In sommige rechtszaken, bv. echtscheidingen, kan de rechtbank ook voorstellen om de zaak schriftelijk te behandelen. Heeft u vragen, neem dan contact met ons op.

 

Bestuursrecht

De regering heeft maatregelen getroffen in het belang van onze gezondheid. Daar waar mensen zich niet houden aan de opgestelde regels kan de politie/gemeente handhaven. Er geldt een noodverordening en er zijn locaties aangewezen die zijn gesloten. Voor de inhoud van deze regels klik hier en bovenal houdt u zich aan deze regels want ze zijn in het belang van ons allemaal.