de hef advocaten westersingel rotterdam
kort en middelkoop westersingel rotterdam

Corona strafrecht

Zittingen

Inmiddels gaan steeds meer zittingen in strafzaken weer gewoon door, soms nog via een videoverbinding (bv. als de verdachte vast zit). De Rechtbanken en Gerechtshoven hebben de meeste zittingszalen “coronaproof” gemaakt: zo staan er onder meer spatschermen en worden de zalen tussen de zittingen door schoongemaakt.

Om meer zaken te kunnen afhandelen, worden zittingen al vanaf 8.00u  (in plaats van vanaf 9.00u) ingepland. Ook worden in de avonduren zittingen gehouden. Dit gaat als het goed is wel in overleg met de advocaat (en wij overleggen dan weer met u).

Publiek is nog niet toegestaan bij strafzittingen.

In sommige zaken wordt overlegd met de betrokkenen of de zaak ook schriftelijk afgedaan kan worden. Als de betrokkene dat niet wil, bijvoorbeeld omdat hij/zij persoonlijk het verzoek om schadevergoeding wegens onterechte inverzekeringstelling wil toelichten, dan wordt er een gewone zitting ingepland. Dit kan wel langer duren.

Hoger beroep instellen

U kunt weer zelf hoger beroep instellen tegen een uitspraak van de strafechter. Hiervoor dient u de centrale balie van de Rechtbank te vragen een zogenaamde “akte van appèl” op te maken.

Wij kunnen ook hoger beroep voor u instellen tegen een uitspraak. Als u dit liever heeft, neem dan direct contact op met uw advocaat. 

Bijstand advocaat na aanhouding

Advocaten, en wij dus ook, verlenen nog steeds rechtsbijstand aan aangehouden verdachten. Afhankelijk van de situatie zal deze bijstand telefonisch plaatsvinden, maar een bezoek aan het politiebureau is in de meeste gevallen ook weer mogelijk. De politie heeft op sommige bureaus spatschermen geplaatst, maar dit is niet in alle ruimtes het geval.

Penitentiaire inrichtingen (PI’s)

Gedetineerden konden de afgelopen tijd alleen maar contact met het thuisfront hebben via Skype. Bezoek is nu weer toegestaan, maar wel achter plexiglas en na een gezondheidscheck.

Bezoek van een advocaat aan een cliënt in een PI is weer mogelijk, maar natuurlijk wel afhankelijk van de situatie in de betreffende PI.

Voor meer informatie, zie: https://www.dji.nl/