de hef advocaten westersingel rotterdam
kort en middelkoop westersingel rotterdam

Ontslag tijdens corona

De ontslagregels zijn onverkort van toepassing. Er zijn hier geen wijzigingen in opgenomen. Uw werkgever kan u dus nooit zomaar ontslaan met een beroep op corona.

De regering komt met een regeling om bij een omzetverlies van meer dan 20% de loonkosten van de werkgevers grotendeels te compenseren. Deze compensatie geldt ook voor werknemers die flexibel contract hebben. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft dit ook nadrukkelijk vermeld in zijn antwoorden op vragen van de Tweede Kamer (zie verder onder flex contract).

Mocht u onverhoopt toch ontslagen worden neem dan tijdig contact op met een juridisch adviseur omdat de termijn om u te verzetten tegen uw ontslag kort is, twee maanden. Binnen twee maanden na de ontslagdatum moet uw verzoek bij de rechtbank zijn ingediend. Als u dit later doet is dan is het ontslag definitief.