de hef advocaten westersingel rotterdam
kort en middelkoop westersingel rotterdam

Tijdelijke Ondersteuning Zelfstandig Ondernemers

De regering heeft de regeling voor inkomensondersteuning voor zzp-ers nader uitgewerkt in de Tijdelijke Ondersteuning Zelfstandig Ondernemers (TOZO). Op de TOZO kan ook een beroep worden gedaan door de zelfstandige met personeel en de DGA.

Aanvraag:

De aanvraag dient u in bij de gemeente waar u woonachtig bent. U kunt de aanvraag indienen tot en met 31 mei 2020. De uitkering kan worden aangevraagd met terugwerkende kracht tot 1 maart 2020.

Soorten uitkering:

Er is een uitkering voor levensonderhoud en er is een mogelijkheid voor lening tot een bedrag van  € 10.157. U kunt voor beide regelingen een aanvraag indienen. De regelingen bestaan naast elkaar.

Voorwaarden levensonderhoud uitkering:

  • U bent woonachtig in Nederland;
  • Uw bedrijf is gevestigd in Nederland of uw werkzaamheden vinden in hoofdzaak plaats in Nederland;
  • U bent als zelfstandige minimaal 1225 uur per jaar werkzaam of 24 uur per week;
  • U stond voor 17 maart 2020 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;
  • U dient naar waarheid te verklaren dat uw inkomen de komende drie maanden minder zal zijn dan het voor u geldende sociaal minimum als gevolg van de coronacrisis.

Bij uw aanvraag wordt niet gekeken naar:

  • De levensvatbaarheid van uw bedrijf wordt niet beoordeeld;
  • Het huishoudinkomen (geen toets van het inkomen van uw partner of echtgenoot);
  • Er vindt geen vermogenstoets plaats

Inlichtingenplicht en terugvordering:

U heeft op grond van artikel 17 Participatiewet een inlichtingenplicht. Dit betekent dat u alles wat van invloed kan zijn op de hoogte van uw uitkering dit dient te melden uit eigen beweging aan de gemeente, bijvoorbeeld hogere inkomsten dan was voorzien. De gemeente controleert achteraf. De gemeente zal te veel betaalde uitkering terugvorderen.

Hoogte van de uitkering:

De hoogte van de uitkering is afhankelijk van uw leefsituatie. Als u alleenstaand bent ontvangt maximaal een uitkering van € 1.050,00 per maand en als samenwonenden/gehuwden maximaal € 1.500 netto per maand. Let wel het gaat om een aanvulling tot het voor u geldend sociaal minimum. Als u nog inkomsten heeft is de uitkering lager. De uitkering telt mee voor inkomensafhankelijke toeslagen.

Duur van de uitkering:

De duur van de levensonderhoud uitkering is gesteld op 3 maanden voor de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020. DGA uitkering levensonderhoud De DGA kan in aanmerking komen voor de TOZO. Er moet worden voldaan aan de wettelijke eisen: urencriterium, er moet sprake zijn van volledige zeggenschap en van het dragen van financiele risico's. Daarnaast dient de DGA naar waarheid te verklaren en aannemelijk te maken dat de B.V. nu geen salaris kan betalen.

Lening:

U kunt een lening aanvragen bij uw gemeente. Voor de aanvraag van deze lening gelden dezelfde voorwaarden als voor de uitkering levensonderhoud, maar er is echter een groot verschil. U moet bij de aanvraag van de lening naar waarheid verklaren en aannemelijk maken dat er een liquiditeitsprobleem is ontstaan al gevolg van de coronacrisis.

Hoogte lening:

U kunt maximaal een bedrag lenen van € 10.157,00.

Looptijd, rente en aflossing:

De maximale looptijd van de lening is drie jaar. De rente is 2%. Tot 1 januari 2021 is er geen aflossingsverplichting.

EZK-regeling noodloket

Naast bovenstaande regeling kunt u ook een aanvraag indienen voor een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000,00. Deze aanvraag dient u niet in bij de gemeente, maar bij https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19. De voorwaarden van deze regeling zijn niet hetzelfde als de TOZO. Als u in aanmerking komt voor deze regeling dan wordt dit niet verrekend met uw uitkering op basis van TOZO.