de hef advocaten westersingel rotterdam
kort en middelkoop westersingel rotterdam

(Verplichte) quarantaine en ziekmelding

Ziekmelding

Bij een ziekmelding zijn de normale voorschriften van toepassing, maar ook zijn er een aantal bijkomende regels waarmee u als werknemer mee te maken kan krijgen. Allereerst is er een onderscheid tussen werknemers in een vitaal beroep en werknemers in een niet-vitaal beroep. Van de eerste groep wordt verlangd dat zij zich minder snel ziekmelden als zij last hebben van verkoudheidsklachten (zie verder over werknemers in een vitaal beroep).

Bent u werknemer in een niet-vitaal beroep die niet thuis kan werken dan moet u bij verkoudheidsklachten en koorts thuis blijven. U meldt zich bij uw werkgever. U bent niet verplicht om aan uw werkgever om mededeling te doen over uw ziekte, maar als u zich meldt wegens corona verschijnselen en de bedrijfsarts en/of huisarts heeft u bezocht dat zijn zij verplicht dit door te geven aan de GGD. Het medisch beroepsgeheim moeten zij bij coronaverschijnselen doorbreken. De GGD kan dan nadere stappen ondernemen door uw collega’s te informeren en nader onderzoek te doen.

U heeft bij een ziekmelding uiteraard recht op doorbetaling van uw loon zoals is vastgelegd in de wet, uw arbeidsovereenkomst en cao.

Verplichte quarantaine    

Als u zelf geen klachten heeft, maar een van uw huisgenoten kampt met verkoudheidsklachten en koorts en/of benauwdheid dan moet u zelf ook thuisblijven. U mag dan niet naar uw werk, tenzij u werkzaam bent in een vitaal beroep. Als uw huisgenoot 24 uur klachtenvrij is mag u weer naar uw werk. Gedurende de periode dat u thuis in quarantaine verblijft heeft u recht op doorbetaling van uw loon. U volgt een gedragsregel van de overheid op. Dit is geen reden om uw loonbetaling op te schorten.