de hef advocaten westersingel rotterdam
kort en middelkoop westersingel rotterdam


Familie- en Jeugdrecht

Het familie- en jeugdrecht is een veelomvattend rechtsgebied. Vaak gaat het om complexe vraagstukken met persoonlijke en emotionele componenten. Wij bieden u duidelijke en betrokken rechtsbijstand. In het familierecht is het niet verstandig lichtvaardig te procederen en moet het belang van het kind een hoofdrol spelen. Wij helpen u met het zoeken naar constructieve oplossingen voor uw geschil.
Voorbeelden van zaken die kunnen spelen zijn:

 • U heeft een brief van uw ex-partner of zijn/haar advocaat ontvangen met het verzoek daar op korte termijn op te reageren;
 • U wilt uw huwelijk/geregistreerd partnerschap/samenleving met uw partner beëindigen;
 • U wilt zaken omtrent uw kinderen laten vastleggen, bv. als het gaat om alimentatie, een omgangsregeling en/of ouderlijk gezag;
 • U heeft stukken van de rechtbank ontvangen en u wilt met hulp van een advocaat hierop reageren;
 • De Raad voor de Kinderbescherming of Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond wil een onderzoek doen aangaande uw kind(eren);
 • Uw kind is met de politie in aanraking gekomen en komt zowel in een civiel als een strafrechtelijk traject terecht, wij kunnen zowel u als ouder bijstaan als het kind zelf;

De Hef Advocaten behandelt alle soorten familiezaken, waaronder:

 • Echtscheiding, zowel eenzijdig als op gemeenschappelijk verzoek;
 • Omgangsregeling;
 • Erkenning;
 • Ouderlijk gezag;
 • Vaststellen of vernietigen vaderschap;
 • Kinderalimentatie en Partneralimentatie;
 • Ondertoezichtstelling;
 • Uithuisplaatsing;
 • Jeugdstrafrecht (zie pagina strafrecht)

Contact

Voor vragen over kwesties betreffende het familie- en jeugdrecht kunt u contact opnemen met:

mr. Pam Biesbroek
mr. Josiena Boelaars
mr. Laura Middelkoop


Tel. 010-7171708
E-mail: info@dehefadvocaten.nl