de hef advocaten westersingel rotterdam
kort en middelkoop westersingel rotterdam


BOPZ-zaken

BOPZ staat voor bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen. Dit zijn zaken waarbij u bent of dreigt gedwongen te worden opgenomen in een psychiatrische instelling.
Een gedwongen opname wordt doorgaans als zeer ingrijpend ervaren. Het gaat in BOPZ-zaken om een heel specialistisch rechtsgebied, dat een eigen aanpak vergt.
Ook tijdens een gedwongen opname kunt u te maken krijgen met rechtspraak. Bijvoorbeeld als u een klacht heeft over dwangbehandeling, middelen en maatregelen of beperking van vrijheden en als de klachtencommissie u daarin ongelijk heeft gegeven. Met onze ondersteuning kunt u uw klacht dan voorleggen aan de rechter.

Onze werkzaamheden bij BOPZ -zaken bestaan onder meer uit (het voorbereiden en bijwonen van een zitting met betrekking):

  • verlenging inbewaringstelling
  • voorlopige machtiging of machtiging voortgezet verblijf
  • voorwaardelijke machtiging
  • omzetting van een voorwaardelijke machtiging naar een voorlopige machtiging
  • bezwaar tegen afwijzing verzoek tussentijds ontslag
  • bezwaar tegen dwangmedicatie

Contact

Voor vragen over BOPZ-zaken kunt u contact opnemen met:

Mr. J.J. Boelaars
Mr. K. S. Kort
Mr. L. A. Middelkoop

Tel. 010-7171708
E-mail: info@dehefadvocaten.nl