de hef advocaten westersingel rotterdam
kort en middelkoop westersingel rotterdam


Sociaal Zekerheidsrecht

Raakt u werkloos, arbeidsongeschikt of moet u een beroep doen op de bijstand dan kan het voorkomen dat u bent aangewezen op een uitkering. Bij de toekenning van de uitkering kunnen zich allerlei problemen voordoen zoals de hoogte en/of duur van uw uitkering, uw arbeidsongeschiktheidspercentage of de aan u opgelegde verplichtingen. Twijfelt u aan de juistheid van het besluit dan kunt u in bezwaar of beroep binnen zes weken. De wet- en regelgeving over uitkeringen is vaak ingewikkeld. De Hef Advocaten kan u bijstaan in de bezwaarprocedure bij het UWV, de Sociale Verzekeringsbank, de gemeente en beroepsprocedures bij de rechtbank en Centrale Raad van Beroep.

Contact

Voor vragen op het gebied van sociale zekerheid kunt u terecht bij mr. Jack Dijke.
Tel. 010-7171708
E-mail: info@dehefadvocaten.nl