Rechtsgebied

Arbeidsrecht

Wat is arbeidsrecht? Het arbeidsrecht regelt de rechten en plichten van werkgevers en werknemers. Kort gezegd komt het erop neer dat werkgevers en werknemers zich aan bepaalde rechten en plichten moeten houden. 

Er zijn regels over onder andere arbeidsovereenkomsten, ontslag en ziekteverzuim. Zo kan een werkgever niet zomaar een arbeidsovereenkomst beëindigen en hebben werknemers recht op het minimumloon en een bepaald aantal vrije dagen. Maar werknemers hebben zich ook aan regels te houden. Al deze regels zijn nodig om werknemers en werkgevers te beschermen bij arbeidsconflicten.
 
U bent werknemer
Een (dreigend) ontslag is een van de meest voorkomende conflicten bij arbeidsrecht. Wij begrijpen dat u dan passende bijstand nodig heeft bij deze ingrijpende gebeurtenis. Maar naast een (dreigend) ontslag zijn er meer zaken waar u mee te maken kan krijgen als werknemer. Denk aan onenigheid bij ziekte of kritiek op uw functioneren. 

De Hef advocaten adviseert werknemers bij verschillende arbeidsconflicten zoals:
 • Dreigend ontslag
 • Re-integratie
 • Ziekte
 • Achterstallig loon
 • Concurrentiebeding
Heeft u te maken met een (dreigend) ontslag of een ander conflict met uw werkgever? Neem dan contact op met mr. Jack van Dijke via 010-7171708 of per e-mail info@dehefadvocaten.nl
 
U bent werkgever 
Een zieke werknemer, concurrentiebeding of een werknemer die niet functioneert. Het zijn vervelende zaken waar u als werkgever mee te maken kan krijgen. Het is dan prettig als u hier deskundig advies over kan inwinnen. De Hef Advocaten kan werkgevers adviseren over arbeidsrechtelijke vraagstukken. Denk hierbij aan de cao, wijzigingen in een arbeidsovereenkomst, zieke werknemers of disfunctionerende werknemers. 

De Hef advocaten adviseert werknemers bij verschillende arbeidsconflicten zoals:
 • Ontslag op staande voet
 • Vaststellingsovereenkomst
 • Ontbinding arbeidsovereenkomst
 • CAO
 • Wijziging arbeidsvoorwaarden
 • Disfunctioneren
 • Re-integratie
 • Achterstallig loon
 • Concurrentiebeding
Bent u werkgever en heeft u te maken met arbeidsrechtelijke vraagstukken? Neem dan contact op met mr. Jack van Dijke via 010-7171708 of per e-mail info@dehefadvocaten.nl.

Onze advocaat

Mr. Jack Dijke

Mr. Jack Dijke

Onze rechtsgebieden

Arbeidsrecht
 • Ontslag op staande voet
 • Vaststellingsovereenkomst
 • Ontbinding arbeidsovereenkomst
 • CAO
 • Wijziging arbeidsvoorwaarden
 • Disfunctioneren
 • Re-integratie
 • Achterstallig loon
 • Concurrentiebeding
Meer informatie
(Bedrijfs)huisvesting
 • Huurovereenkomsten
 • Anti-kraak wonen 
 • Indeplaatsstelling
 • Leegstandswet
 • Ontruimingen
Meer informatie
Bestuursrecht
 • Ambtenarenrecht
 • Bestuurlijke handhaving
 • Ruimtelijke ordening
 • Sociaal zekerheidsrecht
 • Urgentieverklaringen
Meer informatie
Coöperaties, stichtingen en verenigingen
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Huishoudelijke reglementen
 • Ontslag bestuurders
 • Schorsing bestuursleden
 • Vve-recht
Meer informatie
Consumentenrecht
 • Algemene voorwaarden
 • Verborgen gebreken
 • Onredelijke bedingen
 • Ontbinding koopcontracten
 • Wanprestatie
Meer informatie
Familie- en jeugdrecht
 • Echtscheidingen
 • Omgangsregelingen
 • Erkenning
 • Ouderlijk gezag
 • Kinderalimentatie en partneralimentatie
Meer informatie
Ondernemers
 • Algemene voorwaarden
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Consumentenkoop
 • Statuten
 • Zakelijke contracten
Meer informatie
Sociale zekerheidsrecht
 • Algemene Ouderdomswet (AOW)
 • Wet langdurige zorg (Wlz)
 • Ziektewet
 • Werkloosheidswet (WW)
 • Wet Inkomen en Arbeid (WIA)
Meer informatie
Strafrecht
 • Moord, doodslag en andere geweldsdelicten
 • Drugsdelicten
 • Zedenzaken 
 • Diefstal en heling
 • Verkeerszaken, waaronder rijden onder invloed
Meer informatie
Wvggz (wet verplichte GGZ) en WZD (Wet Zorg en Dwang)
 • Aanvragen, wijzigen of beëindigen zorgmachtiging
 • Bezwaar tegen afwijzing verzoek tussentijds ontslag
 • Bezwaar tegen dwangmedicatie
 • Aanvragen van (de verlenging van) een crisismaatregel
Meer informatie