De Hef advocaten

Onze rechtsgebieden

Ons toegewijde team van advocaten beheerst verschillende rechtsgebieden. Of het nu gaat om familierecht, arbeidsrecht of strafrecht, wij ondersteunen u in elke fase van het juridische proces. Uw zaak is onze prioriteit. 

Arbeidsrecht

 • Ontslag op staande voet
 • Vaststellingsovereenkomst
 • Ontbinding arbeidsovereenkomst
 • CAO
 • Wijziging arbeidsvoorwaarden
 • Disfunctioneren
 • Re-integratie
 • Achterstallig loon
 • Concurrentiebeding
Meer informatie

(Bedrijfs)huisvesting

 • Huurovereenkomsten
 • Anti-kraak wonen 
 • Indeplaatsstelling
 • Leegstandswet
 • Ontruimingen
Meer informatie

Bestuursrecht

 • Ambtenarenrecht
 • Bestuurlijke handhaving
 • Ruimtelijke ordening
 • Sociaal zekerheidsrecht
 • Urgentieverklaringen
Meer informatie

Coöperaties, stichtingen en verenigingen

 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Huishoudelijke reglementen
 • Ontslag bestuurders
 • Schorsing bestuursleden
 • Vve-recht
Meer informatie

Consumentenrecht

 • Algemene voorwaarden
 • Verborgen gebreken
 • Onredelijke bedingen
 • Ontbinding koopcontracten
 • Wanprestatie
Meer informatie

Familie- en jeugdrecht

 • Echtscheidingen
 • Omgangsregelingen
 • Erkenning
 • Ouderlijk gezag
 • Kinderalimentatie en partneralimentatie
Meer informatie

Ondernemers

 • Algemene voorwaarden
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Consumentenkoop
 • Statuten
 • Zakelijke contracten
Meer informatie

Sociale zekerheidsrecht

 • Algemene Ouderdomswet (AOW)
 • Wet langdurige zorg (Wlz)
 • Ziektewet
 • Werkloosheidswet (WW)
 • Wet Inkomen en Arbeid (WIA)
Meer informatie

Strafrecht

 • Moord, doodslag en andere geweldsdelicten
 • Drugsdelicten
 • Zedenzaken 
 • Diefstal en heling
 • Verkeerszaken, waaronder rijden onder invloed
Meer informatie

Wvggz (wet verplichte GGZ) en WZD (Wet Zorg en Dwang)

 • Aanvragen, wijzigen of beëindigen zorgmachtiging
 • Bezwaar tegen afwijzing verzoek tussentijds ontslag
 • Bezwaar tegen dwangmedicatie
 • Aanvragen van (de verlenging van) een crisismaatregel
Meer informatie