Rechtsgebied

Wvggz (wet verplichte GGZ) en WZD (Wet Zorg en Dwang)

De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) regelt de gedwongen zorg voor mensen met een psychische stoornis. De Wet zorg en dwang (Wzd) geldt wanneer er sprake is van onvrijwillige zorg bij mensen met een psychogeriatrische aandoening of een verstandelijke beperking. Er zijn verschillende gronden en middelen om iemand gedwongen op te nemen. Zo moet er sprake zijn van ernstig nadeel veroorzaakt door iemand met een psychische stoornis en moet gedwongen opname de laatste mogelijkheid zijn. Dit laatste gele gedeelte helemaal weghalen, de wvggz is niet per se een opname wet maar ene behandelwet.  
 
Het belangrijkste doel van beide wetten is dat cliënten en patiënten passende zorg ontvangen op de juiste plek. De verplichte zorg kan in een kliniek maar ook ambulant worden gegeven.
 
Gedwongen opnameEen gedwongen opname wordt doorgaans als zeer ingrijpend ervaren. Tijdens een gedwongen opname kunt u te maken krijgen met rechtspraak. Dit kan voorkomen wanneer u een klacht heeft over dwangbehandeling, middelen of maatregelen. Maar het kan ook zijn dat u bezwaar heeft tegen de beperking van vrijheden en de klachtencommissie u daarin ongelijk geeft. Met onze ondersteuning kunt u uw klacht dan voorleggen aan de rechter.
 
Onze werkzaamheden bij Wvggz (wet verplichte GGZ) en WZD (Wet Zorg en Dwang) -zaken bestaan onder meer uit het voorbereiden en bijwonen van een zitting met betrekking tot:

 • Aanvragen, wijzigen of beëindigen zorgmachtiging
 • Bezwaar tegen afwijzing verzoek tussentijds ontslag
 • Bezwaar tegen dwangmedicatie
 • Aanvragen van (de verlenging van) een crisismaatregel
Contact
Voor vragen over Wvggz (wet verplichte GGZ) en WZD (Wet Zorg en Dwang) -zaken kunt u contact opnemen met mr. Laura Middelkoop of mr. Josiena Boelaars via 010-7171708 of per e-mail info@dehefadvocaten.nl.

Onze rechtsgebieden

Arbeidsrecht
 • Ontslag op staande voet
 • Vaststellingsovereenkomst
 • Ontbinding arbeidsovereenkomst
 • CAO
 • Wijziging arbeidsvoorwaarden
 • Disfunctioneren
 • Re-integratie
 • Achterstallig loon
 • Concurrentiebeding
Meer informatie
(Bedrijfs)huisvesting
 • Huurovereenkomsten
 • Anti-kraak wonen 
 • Indeplaatsstelling
 • Leegstandswet
 • Ontruimingen
Meer informatie
Bestuursrecht
 • Ambtenarenrecht
 • Bestuurlijke handhaving
 • Ruimtelijke ordening
 • Sociaal zekerheidsrecht
 • Urgentieverklaringen
Meer informatie
Coöperaties, stichtingen en verenigingen
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Huishoudelijke reglementen
 • Ontslag bestuurders
 • Schorsing bestuursleden
 • Vve-recht
Meer informatie
Consumentenrecht
 • Algemene voorwaarden
 • Verborgen gebreken
 • Onredelijke bedingen
 • Ontbinding koopcontracten
 • Wanprestatie
Meer informatie
Familie- en jeugdrecht
 • Echtscheidingen
 • Omgangsregelingen
 • Erkenning
 • Ouderlijk gezag
 • Kinderalimentatie en partneralimentatie
Meer informatie
Ondernemers
 • Algemene voorwaarden
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Consumentenkoop
 • Statuten
 • Zakelijke contracten
Meer informatie
Sociale zekerheidsrecht
 • Algemene Ouderdomswet (AOW)
 • Wet langdurige zorg (Wlz)
 • Ziektewet
 • Werkloosheidswet (WW)
 • Wet Inkomen en Arbeid (WIA)
Meer informatie
Strafrecht
 • Moord, doodslag en andere geweldsdelicten
 • Drugsdelicten
 • Zedenzaken 
 • Diefstal en heling
 • Verkeerszaken, waaronder rijden onder invloed
Meer informatie
Wvggz (wet verplichte GGZ) en WZD (Wet Zorg en Dwang)
 • Aanvragen, wijzigen of beëindigen zorgmachtiging
 • Bezwaar tegen afwijzing verzoek tussentijds ontslag
 • Bezwaar tegen dwangmedicatie
 • Aanvragen van (de verlenging van) een crisismaatregel
Meer informatie