Rechtsgebied

Familie- en jeugdrecht

Het familie- en jeugdrecht is een breed rechtsgebied. Vaak gaat het om complexe zaken waarbij emoties hoog op kunnen lopen. In het familierecht is het verstandig weloverwogen te procederen en moet het belang van eventuele kinderen altijd voorop staan. 
De volgende zaken kunnen onder andere spelen bij familierecht:
 • U heeft een brief van uw ex-partner of zijn/haar advocaat ontvangen met het verzoek daar op korte termijn op te reageren
 • U wilt uw huwelijk/geregistreerd partnerschap of samenleving met uw partner beëindigen
 • U wilt zaken over uw kinderen vastleggen zoals bijvoorbeeld alimentatie, een omgangsregeling en/of ouderlijk gezag
 • U heeft stukken van de rechtbank ontvangen en u wilt met hulp van een advocaat hierop reageren
 • De Raad voor de Kinderbescherming of Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond wil een onderzoek doen aangaande uw kind(eren)
 • Uw kind is met de politie in aanraking gekomen en komt zowel in een civiel als een strafrechtelijk traject terecht. Wij kunnen u als ouder bijstaan, maar ook het kind zelf.

De Hef Advocaten behandelt alle soorten familiezaken zoals:
 • Echtscheiding, zowel eenzijdig als op gemeenschappelijk verzoek
 • Omgangsregelingen
 • Erkenning
 • Ouderlijk gezag
 • Vaststellen of vernietigen vaderschap
 • Kinderalimentatie en Partneralimentatie
 • Ondertoezichtstelling
 • Uithuisplaatsing
 • Jeugdstrafrecht (zie strafrecht)
Onze advocaten mr. Pam Biesbroek en mr. Laura Middelkoop kunnen op verzoek van de rechtbank of het gerechtshof ook benoemd worden tot bijzondere curator. In dat soort zaken behartigen zij de belangen van de kinderen.  
 
Contact
Heeft u vragen of hulp nodig op het gebied van familie- en jeugdrecht? Wij helpen u met het zoeken naar constructieve oplossingen voor uw geschil. Neem hiervoor contact op met mr. Pam Biesbroek, mr. Laura Middelkoop of mr. Josiena Boelaars via 010-7171708 of per e-mail info@dehefadvocaten.nl.

Onze advocaten

Mr. Pam Biesbroek

Mr. Pam Biesbroek

Mr. Josiena Boelaars

Mr. Josiena Boelaars

Mr. Laura Middelkoop

Mr. Laura Middelkoop

Onze rechtsgebieden

Arbeidsrecht
 • Ontslag op staande voet
 • Vaststellingsovereenkomst
 • Ontbinding arbeidsovereenkomst
 • CAO
 • Wijziging arbeidsvoorwaarden
 • Disfunctioneren
 • Re-integratie
 • Achterstallig loon
 • Concurrentiebeding
Meer informatie
(Bedrijfs)huisvesting
 • Huurovereenkomsten
 • Anti-kraak wonen 
 • Indeplaatsstelling
 • Leegstandswet
 • Ontruimingen
Meer informatie
Bestuursrecht
 • Ambtenarenrecht
 • Bestuurlijke handhaving
 • Ruimtelijke ordening
 • Sociaal zekerheidsrecht
 • Urgentieverklaringen
Meer informatie
Coöperaties, stichtingen en verenigingen
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Huishoudelijke reglementen
 • Ontslag bestuurders
 • Schorsing bestuursleden
 • Vve-recht
Meer informatie
Consumentenrecht
 • Algemene voorwaarden
 • Verborgen gebreken
 • Onredelijke bedingen
 • Ontbinding koopcontracten
 • Wanprestatie
Meer informatie
Familie- en jeugdrecht
 • Echtscheidingen
 • Omgangsregelingen
 • Erkenning
 • Ouderlijk gezag
 • Kinderalimentatie en partneralimentatie
Meer informatie
Ondernemers
 • Algemene voorwaarden
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Consumentenkoop
 • Statuten
 • Zakelijke contracten
Meer informatie
Sociale zekerheidsrecht
 • Algemene Ouderdomswet (AOW)
 • Wet langdurige zorg (Wlz)
 • Ziektewet
 • Werkloosheidswet (WW)
 • Wet Inkomen en Arbeid (WIA)
Meer informatie
Strafrecht
 • Moord, doodslag en andere geweldsdelicten
 • Drugsdelicten
 • Zedenzaken 
 • Diefstal en heling
 • Verkeerszaken, waaronder rijden onder invloed
Meer informatie
Wvggz (wet verplichte GGZ) en WZD (Wet Zorg en Dwang)
 • Aanvragen, wijzigen of beëindigen zorgmachtiging
 • Bezwaar tegen afwijzing verzoek tussentijds ontslag
 • Bezwaar tegen dwangmedicatie
 • Aanvragen van (de verlenging van) een crisismaatregel
Meer informatie