Rechtsgebied

Strafrecht

Als u verdacht wordt van een strafbaar feit, komt u tegenover een machtig opsporingsapparaat te staan. U bevindt zich daardoor, zeker als u ook nog vast komt te zitten, in een kwetsbare positie. Wij kunnen u adviseren over uw rechten en plichten en u bijstaan in uw contacten met politie en justitie. Het kan om de volgende situaties gaan: 
 • U heeft een brief van de politie ontvangen met een uitnodiging voor een verhoor
 • U heeft een dagvaarding ontvangen om als verdachte voor de Politierechter of de Meervoudige Strafkamer te verschijnen
 • U bent opgeroepen om een getuigenverklaring af te leggen bij de rechter (-commissaris)
 • U bent eerder veroordeeld tot een werkstraf en u heeft deze straf niet afgemaakt. De Officier van Justitie wil nu dat de werkstraf wordt omgezet in een gevangenisstraf
 • Een familielid of bekende van u is aangehouden en/of in verzekering gesteld en u wilt dat hij/zij wordt bijgestaan door één van onze advocaten
 • U bent gedetineerd en u wilt bezwaar maken tegen een disciplinaire straf/maatregel of de afwijzing van uw verlofaanvraag
 • Uw zoon of dochter is minderjarig en moet voor de Kinderrechter of Officier van Justitie verschijnen
De Hef Advocaten behandelt alle soorten strafzaken, waaronder:
 • Moord, doodslag en andere geweldsdelicten;
 • Drugsdelicten;
 • Zedenzaken (verkrachting, aanranding, ontucht, kinderporno etc.)
 • Diefstal en heling
 • Wapens en munitie
 • Oplichting en (uitkerings)fraude
 • Verkeerszaken, waaronder rijden onder invloed
 • Jeugdstrafrecht
 • Ontneming wederrechtelijk verkregen voordeel (de zgn. Pluk ze-wetgeving)
 • TBS-zaken
Contact
Heeft u vragen of advies nodig over een strafrechtelijke kwestie? Neem dan contact op met mr. Jack van Dijke, mr. Pam Biesbroek, mr. Josiena Boelaars of mr. Laura Middelkoop via 010-7171708 of per e-mail info@dehefadvocaten.nl. 

Onze advocaten

Mr. Pam Biesbroek

Mr. Pam Biesbroek

Mr. Josiena Boelaars

Mr. Josiena Boelaars

Mr. Jack Dijke

Mr. Jack Dijke

Mr. Laura Middelkoop

Mr. Laura Middelkoop

Onze rechtsgebieden

Arbeidsrecht
 • Ontslag op staande voet
 • Vaststellingsovereenkomst
 • Ontbinding arbeidsovereenkomst
 • CAO
 • Wijziging arbeidsvoorwaarden
 • Disfunctioneren
 • Re-integratie
 • Achterstallig loon
 • Concurrentiebeding
Meer informatie
(Bedrijfs)huisvesting
 • Huurovereenkomsten
 • Anti-kraak wonen 
 • Indeplaatsstelling
 • Leegstandswet
 • Ontruimingen
Meer informatie
Bestuursrecht
 • Ambtenarenrecht
 • Bestuurlijke handhaving
 • Ruimtelijke ordening
 • Sociaal zekerheidsrecht
 • Urgentieverklaringen
Meer informatie
Coöperaties, stichtingen en verenigingen
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Huishoudelijke reglementen
 • Ontslag bestuurders
 • Schorsing bestuursleden
 • Vve-recht
Meer informatie
Consumentenrecht
 • Algemene voorwaarden
 • Verborgen gebreken
 • Onredelijke bedingen
 • Ontbinding koopcontracten
 • Wanprestatie
Meer informatie
Familie- en jeugdrecht
 • Echtscheidingen
 • Omgangsregelingen
 • Erkenning
 • Ouderlijk gezag
 • Kinderalimentatie en partneralimentatie
Meer informatie
Ondernemers
 • Algemene voorwaarden
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Consumentenkoop
 • Statuten
 • Zakelijke contracten
Meer informatie
Sociale zekerheidsrecht
 • Algemene Ouderdomswet (AOW)
 • Wet langdurige zorg (Wlz)
 • Ziektewet
 • Werkloosheidswet (WW)
 • Wet Inkomen en Arbeid (WIA)
Meer informatie
Strafrecht
 • Moord, doodslag en andere geweldsdelicten
 • Drugsdelicten
 • Zedenzaken 
 • Diefstal en heling
 • Verkeerszaken, waaronder rijden onder invloed
Meer informatie
Wvggz (wet verplichte GGZ) en WZD (Wet Zorg en Dwang)
 • Aanvragen, wijzigen of beëindigen zorgmachtiging
 • Bezwaar tegen afwijzing verzoek tussentijds ontslag
 • Bezwaar tegen dwangmedicatie
 • Aanvragen van (de verlenging van) een crisismaatregel
Meer informatie