Wij hechten aan een persoonlijke benadering, aandacht voor u en voor uw zaak.

Mr. Laura Middelkoop

Laura heeft ruime ervaring in het strafrecht, jeugdrecht en het familierecht. Laura wordt regelmatig door de rechtbank in procedures benoemd om de belangen van kinderen of jongeren te behartigen.
Ook verleent Laura specialistische rechtsbijstand aan cliënten waarvan het Openbaar Ministerie wil dat ze gedwongen worden opgenomen in een psychiatrische kliniek.
Mr. Laura Middelkoop

Mr. Jack Dijke

Jack is na zijn studie aan de Erasmus Universiteit gaan werken bij de FNV. Hij heeft zich daar verdiept op het gebied van arbeids- en sociaal zekerheidsrecht. In 2000 maakt hij de overstap naar de advocatuur. Vandaag de dag is hij nog steeds werkzaam op het gebied van arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht, voor zowel particulieren als ondernemers. Daarnaast behandelt hij ook strafzaken.
Mr. Jack Dijke

Mr. Josiena Boelaars

Josiena heeft Nederlands Recht gestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en daar haar master strafrecht behaald. Vervolgens heeft Josiena zich gespecialiseerd in het strafrecht, familierecht en jeugdrecht. Daarbij is ze deskundige in het psychiatrisch patiëntenrecht.
Mr. Josiena Boelaars

Mr. Gregory Romet

Mr. Romet is sinds 2017 advocaat en heeft zijn studie Nederlands recht, met afstudeerrichting Bedrijfs- en Financieel recht, afgerond aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Gregory heeft, alvorens hij de overstap naar de advocatuur heeft gemaakt, ervaring opgedaan binnen de financiële sector. Zo heeft Gregory gewerkt bij één van de Nederlandse toezichthouder op financiële instellingen en binnen verscheidene financiële instellingen.
Mr. Gregory Romet

Mr. Pam Biesbroek

Pam studeerde af aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en werkte als vrijwilliger bij de Kinder- en Jongerenrechtswinkel. Hierdoor werd snel duidelijk dat ze hoe dan ook als advocaat voor jongeren aan de slag wilde. Pam behandelt sinds 2000 zaken in jeugdrecht, familierecht en strafrecht.
Mr. Pam Biesbroek

Mr. Quincy Kendall

Quincy is een advocaat met de nodige advies- en procespraktijkervaring in het (ruimtelijk) bestuursrecht, huurrecht, zakenrecht en contractenrecht. Hij past zijn kennis en ervaringvoor zowel particulieren als ondernemers op z’n Rotterdams toe: rechtdoorzee en resultaatgericht.
Mr. Quincy Kendall
De Hef advocaten

Betrokken en oplossingsgericht in een heldere taal

Of u nu een complexe of eenvoudige kwestie heeft, onze advocaten gaan steevast voor de beste oplossing. Onze advocaten behandelen de meest uiteenlopende zaken waarbij we u en het gewenste resultaat op nummer één zetten. We zorgen voor duidelijke communicatie en een transparantie werkwijze. We begrijpen namelijk als geen ander dat u al genoeg aan u hoofd heeft wanneer u in een juridisch conflict zit.

Onze rechtsgebieden

Arbeidsrecht
 • Ontslag op staande voet
 • Vaststellingsovereenkomst
 • Ontbinding arbeidsovereenkomst
 • CAO
 • Wijziging arbeidsvoorwaarden
 • Disfunctioneren
 • Re-integratie
 • Achterstallig loon
 • Concurrentiebeding
Meer informatie
(Bedrijfs)huisvesting
 • Huurovereenkomsten
 • Anti-kraak wonen 
 • Indeplaatsstelling
 • Leegstandswet
 • Ontruimingen
Meer informatie
Bestuursrecht
 • Ambtenarenrecht
 • Bestuurlijke handhaving
 • Ruimtelijke ordening
 • Sociaal zekerheidsrecht
 • Urgentieverklaringen
Meer informatie
Coöperaties, stichtingen en verenigingen
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Huishoudelijke reglementen
 • Ontslag bestuurders
 • Schorsing bestuursleden
 • Vve-recht
Meer informatie
Consumentenrecht
 • Algemene voorwaarden
 • Verborgen gebreken
 • Onredelijke bedingen
 • Ontbinding koopcontracten
 • Wanprestatie
Meer informatie
Familie- en jeugdrecht
 • Echtscheidingen
 • Omgangsregelingen
 • Erkenning
 • Ouderlijk gezag
 • Kinderalimentatie en partneralimentatie
Meer informatie
Ondernemers
 • Algemene voorwaarden
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Consumentenkoop
 • Statuten
 • Zakelijke contracten
Meer informatie
Sociale zekerheidsrecht
 • Algemene Ouderdomswet (AOW)
 • Wet langdurige zorg (Wlz)
 • Ziektewet
 • Werkloosheidswet (WW)
 • Wet Inkomen en Arbeid (WIA)
Meer informatie
Strafrecht
 • Moord, doodslag en andere geweldsdelicten
 • Drugsdelicten
 • Zedenzaken 
 • Diefstal en heling
 • Verkeerszaken, waaronder rijden onder invloed
Meer informatie
Wvggz (wet verplichte GGZ) en WZD (Wet Zorg en Dwang)
 • Aanvragen, wijzigen of beëindigen zorgmachtiging
 • Bezwaar tegen afwijzing verzoek tussentijds ontslag
 • Bezwaar tegen dwangmedicatie
 • Aanvragen van (de verlenging van) een crisismaatregel
Meer informatie

Onze advocaten

Mr. Josiena Boelaars
Neem contact met mij op
Mr. Laura Middelkoop
Neem contact met mij op
Mr. Pam Biesbroek
Neem contact met mij op
Mr. Quincy Kendall
Neem contact met mij op
Mr. Gregory Romet
Neem contact met mij op
Mr. Jack Dijke
Neem contact met mij op

Hoe werken wij?

Onze advocaten bemiddelen, onderhandelen, adviseren en procederen over juridische zaken. Hier hebben we een transparante en duidelijke werkwijze voor. Zo weet u vooraf altijd waar u aan toe bent...

Kosten

Nederland kent een systeem van gefinancierde rechtshulp (Pro deo). Dit houdt in dat de overheid de advocaatkosten subsidieert wanneer de rechtszoekende een laag inkomen heeft. In dat geval hoeft er alleen een eenmalige eigen bijdrage betaald te worden...